GRUNDEN FÖR ETT LYCKAT BYGGE

© 2014 Bonitet AB

Välkommen till Bonitet

“Vi gräver gärna en grop åt andra”

Bonitet arbetar både som total- & underentreprenör från privatpersoner till industribyggnad.

Vi erbjuder helhetslösningar inom mark-, väg-,

vatten och avloppsbyggnad. 

Med professionell personal och komplett maskinpark kan vi utföra alla typer av markarbeten, stora som små.

Vid löser även dina transportproblem.