Miljö

Grundläggning

Projektering

Garageplatta, torpargrund, platta på mark,

industriplatta, murning? Inget är omöjligt.

Då projektering efterfrågas, utförs den i samråd med beställaren och eventuellt med berörd kommunrepresentant. Bonitet anlitar vid behov välrenommerade konsultföretag samt kvalitetsansvarig för projektet.

Bakom varje projekt ligger alltid ett målmedvetet tänkande för att i största möjliga mån skona och värna om miljön.

Planering av grönytor & hårdgjorda ytor

Planering av grönytor & hårdgjorda ytor.

För att på bästa möjliga sätt utnyttja ytorna runt om t ex nybyggen, planerar och genomför vi de förändringar som krävs för att tillgodose kundens önskemål. Det kan t ex röra sig om gräsmatta, planteringsyta, asfalt, plattsättning mm.

Marina arbeten

Strandskoning, pålning för brygga, muddring från land mm är exempel på de marina arbeten som Bonitet kan utföra.

© 2023 Bonitet AB

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.